Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Rekenkamer: 'Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister'

De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de circa 500 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Dat concludeert de Rekenkamer na intensieve bewerking van de gegevens uit 20.000 inspecties in 5 jaar. Het onderzoek, Handhaven in het duister, laat zien dat de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen ondanks het grote aantal van bijna 20.000 milieu-inspecties in 5 jaar ontoereikend is.

Gebrek aan informatie struikelblok

Hoofdoorzaak van ontoereikende handhaving van milieuwetgeving is volgens de Rekenkamer het ontbreken van goede, betrouwbare gegevens over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Zo is van 1 op de 3 geconstateerde overtredingen onbekend hoe zwaar zij was. Ook is vaak niet bekend hoe er is gehandhaafd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de helft van alle geconstateerde middelzware en zware overtredingen.

Aanbeveilingen

De Rekenkamer beveelt aan om de uitkomsten van inspecties openbaar te maken en te delen met het publiek, opdat openbaar bekend is welke bedrijven zich wel en niet houden aan de regels en discussie hierover minder een zaak van speculatie is.

'De markt de baas'

In 2019 verkende het CCV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de knelpunten in de aanpak van milieucriminaliteit in de rapportage ‘De markt de baas’. Naar aanleiding van deze verkenning gaf minister Ferd Grapperhaus de opdracht tot het efficiënter en effectiever maken van de strafrechtketen. Die opdracht maakt onderdeel uit van het Actieplan ‘Beter een goede buur', waarbij de ministeries Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat, OM, politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn betrokken.

Lees meer informatie over naleving, toezicht en handhaving in het gelijknamige CCV-dossier. Het CCV-team Nalevingsexpertise heeft meer dan 10 jaar ervaring in het toepassen van gedragskennis om regelnaleving te bevorderen en helpt markttoezichthouders, inspecties, uitvoeringsorganisaties met handhavingstaken, departementen en decentrale overheden bij hun taak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid