Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

18 nieuwe cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022 bekend

Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor het tweede subsidietraject innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 18 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. In deze City Deal werken gemeenten, ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven.

De selectie heeft geleid tot een set van kwalitatief hoogstaande, innovatieve projectvoorstellen én een redelijke spreiding van projecten met betrekking tot beleidsthema’s en regionale verdeling. Het gaat om de volgende 18 cyberprojecten:

 1. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Noord-Holland Samen Veilig, Regio Limburg en Veiligheidsnetwerk Oost- Nederland - re_B00TCMP
 2. Gemeente Amsterdam / Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis) – ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix
 3. Gemeente Amersfoort - Project ‘Digitale Inclusie’
 4. Gemeente Arnhem – Youth Cyber Team
 5. Gemeente Breda – DigiKamer voor gemeenten
 6. Gemeente Breda – Gastveilig Hazeldonk - Digitaal Vitaal Breda
 7. Gemeente Dordrecht/Coevorden - Serious game cyberweerbaarheid laaggeletterden
 8. Gemeente Eindhoven - Iedere starter zingt/zinkt zoals ze/hij geback-upt is
 9. Gemeente Groningen - Living Lab Cyberweerbaarheid & Ransomware MKB
 10. Gemeente Heerlen namens de Taskforce Cyber Limburg - Digitaal Veilig in Limburg
 11. Gemeente Súdwest-Fryslân - Brede aanpak digitale weerbaarheid (water)sportbedrijven en havens
 12. Gemeente Veenendaal - Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B
 13. Gemeenten Amstelveen-Aalsmeer - Juice of (fake-)news?
 14. PVO Den Haag - Evidence based cybersecurity gedragsinterventie gericht op drie basisprincipes van veilig ondernemen
 15. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant - Sterkere schakels versterken de keten!
 16. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant - Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid
 17. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) - Interactieve training cyberweerbaarheid senioren
 18. Veiligheidsregio Twente - Internetveiligheid - Risk Factory Nederland

Financiering

Deze 18 projecten maken gebruik van de subsidie van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de afgelopen jaren is onder de vleugels van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, al een aantal zeer veelbelovende lokale cyberpreventieprojecten van de grond gekomen. Met deze nieuwe subsidie wordt dit voortgezet. Bestuurlijke aandacht en structurele financiering zijn essentieel om cyberprojecten duurzaam te maken en te borgen voor de gemeentelijke praktijk.

Database cyberprojecten

Om de lokaal opgedane kennis te kunnen delen met andere belangstellenden worden de 18 nieuwe projecten toegevoegd aan de database lokale cyberprojecten van het CCV. In deze database staan cyberprojecten onder andere uitgesplitst naar de doelgroepen jongeren, bewoners, bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in het eigen beleid van geïnteresseerde organisaties.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestond uit een afvaardiging van JenV, BZK, EZK, de VNG, VNO-NCW / MKB en het CCV.

Agenda Stad

Deze City Deal is onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden.

Meer informatie
In het CCV-dossier Cybercrime lees je meer over de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Of bekijk de CCV-database lokale projecten cyberveiligheid voor meer voorbeelden van cyberprojecten. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Sten Meijer, CCV-adviseur en secretaris van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrimel: sten.meijer@hetccv.nl of 06 13 30 48 13.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid