Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws

Filter nieuwsberichten

  Secondant: Zelflerend algoritme vindt cybercrime in registraties

  05 juni 2019

  Registraties in de politieregistratie basisvoorziening handhaving (BVH) bestaan voornamelijk uit tekst. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onderzocht of je op basis van machine learning registraties kan aanwijzen als een cyber- of gedigitaliseerd delict. Dat kan zorgen voor nauwkeuriger omvangschattingen van cybercrime. Onderzoekers Nikolaj Tollenaar en André van der Laan vertellen erover in Secondant.

  lees meer

  Grootschalige controle op vakantiepark in Lunteren

  05 juni 2019

  De politie, gemeente en belastingdienst voerden gisteren een grote controle uit op vakantiepark De Goudsberg in Lunteren. Aanleiding was een aantal klachten over het park. Het vermoeden bestond dat in strijd met de regels op het park permanent wordt gewoond. Hierbij kunnen situaties ontstaan waarbij sprake is van criminaliteit en overlast.

  lees meer

  Succesvolle aanpak woonoverlast door inzet Haagse Pandbrigade

  05 juni 2019

  Dankzij de Haagse Pandbrigade konden in 2018 met succes maatregelen worden getroffen tegen onder meer woonoverlast in Den Haag. Dit blijkt uit het VTH jaarverslag, waarin het college van de gemeente Den Haag rapporteert over de uitvoering van de vergunnings- toezicht- en handhavingstaken.

  lees meer

  ToeZine: Slimme oplossingen voor zwerfafval

  04 juni 2019

  Hoe kun je als gemeente het best het zwerfafvalprobleem in de stad aanpakken? Amersfoort koos ervoor om naast het bestaande beleid bewustwording van het afvalprobleem te creëren onder haar inwoners. Daartoe gaf zij stichting Matchpoint de opdracht. Matchpoint bracht gemeente, studenten en boa’s in Amersfoort bij elkaar en bedacht het project Keischoon033.

  lees meer

  Nieuwe interactieve 360-graden training Overvallen

  04 juni 2019

  “Dit is de eerste en enige training die met de nieuwste technologie is gemaakt en keuzemogelijkheden biedt. Hierdoor kun je als kijker direct het verhaal sturen!,” zegt Colin Voetee, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) enthousiast over de nieuwe interactieve 360-graden training Overvallen.

  lees meer

  Harmonisatie storingsmeldingen brandmeldinstallatie

  03 juni 2019

  De harmonisatieafspraak over storingsmeldingen door brandmeldinstallaties is op 3 juni 2019 gepubliceerd door het CCV. Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie, die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

  lees meer

  Eisen Keurmerk Voertuigbeveiliging aangescherpt voor auto’s met keyless entry

  03 juni 2019

  De contactloze autosleutel: zowel een vloek als een zegen. De eigenaar van een auto met keyless entry hoeft de sleutel enkel bij zich te dragen om de auto te openen. Handig, toch? Helaas is het signaal dat door de autosleutel wordt uitgezonden in veel gevallen makkelijk te verlengen, waardoor het stelen van een voertuig een fluitje van een cent blijkt. Deze vorm van diefstal, ook wel relay attack genoemd, blijkt inmiddels populairder dan het intikken van het autoruitje. Daarom scherpt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) per 1 juli 2019 de eisen van het Keurmerk Voertuigbeveiliging aan.

  lees meer

  Steeds meer gemeenten investeren in intelligence

  03 juni 2019

  Dankzij het cluster Intelligence beschikt de gemeente Tilburg altijd over een actueel beeld van de veiligheidssituatie binnen de gemeentegrenzen. Om gemeenten te helpen bij het versterken van hun informatiepositie organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) daarom werkbezoeken aan Tilburg voor gemeenten, politie en veiligheidsregio’s. Reden voor het blad Beveiliging om kennismakelaar Marit Beijers van de gemeente Tilburg en CCV-adviseur Lilian Tieman te interviewen.

  lees meer