Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws

Filter nieuwsberichten

  Nieuwe campagne tegen babbeltrucs

  20 april 2016

  De politie start een nieuwe campagne tegen babbeltrucs omdat zij zien dat steeds meer mensen, vooral ouderen, hier slachtoffer van worden. Oplichters verkleed als klusjesman, thuiszorgmedewerker of bezorger komen aan de deur met een smoesje, stappen naar binnen en nemen geld en sieraden mee. Ook kunnen het zogenaamd de buren zijn, of een politieman.

  lees meer

  Groene BOA’s krijgen het steeds moeilijker

  20 april 2016

  Volgens Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering stichting Nationale Park de Hoge Veluwe, krijgen de zogeheten groene BOA’s het steeds lastiger. Ze krijgen te maken met maatschappelijke problemen als drugsafval, stroperij en prostitutie en kunnen dat niet alleen oplossen. Leidekker vraagt zich of het buitengebied het stiefkind is van de veiligheidsketen.

  lees meer

  Verdrag voor uitlevering bij Internationale misdrijven

  20 april 2016

  Ruim vijftig landen gaan binnen een jaar onderhandelen over een wereldwijd verdrag voor rechtshulp en uitlevering bij internationale misdaden. Minister Koenders maakte dit gisteren bekend. Nederland is samen met Argentinië, België en Slovenië initiatiefnemer. Tientallen andere landen sluiten zich erbij aan.

  lees meer

  CCV-InterventieKompas gelanceerd

  19 april 2016

  Hoe kunt u als handhaver of toezichthouder mensen en bedrijven stimuleren om wetten en regels na te leven? Dat kan met het nieuwe digitale instrument het InterventieKompas, ontwikkeld door het CCV. Het instrument is de opvolger van de voor handhavers en toezichthouders bekende Tafel van Elf.

  lees meer

  Betere toepassing pilot ISD jongvolwassenen

  19 april 2016

  In de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zeeland en Midden-Brabant wordt ingezet op een betere toepassing van de ISD-maatregel bij zeer actieve (HIC) veelplegers. Deze ISD-maatregel is bedoeld om meerderjarige en stelselmatige daders in een speciale inrichting vast te zetten. Met deze verbeterde toepassing wordt geprobeerd om waar mogelijk de ISD maatregel gerichter en sneller in te zetten om de veelpleger van de straat en uit de criminaliteit te krijgen. Aan de pilots is een meerjarig onderzoek van het WODC verbonden.

  lees meer

  Concept-TB 48A voor commentaar gepubliceerd

  19 april 2016

  Het CCV heeft concept-TB 48A Blusschuimsystemen-Lichtschuim voor commentaar gepubliceerd. Het is een actualisatie van Memorandum 48 Hi-ex inside air schuimsystemen. Die is nodig omdat het memorandum dateert uit 1995, en zowel techniek als NEN- en NFPA-criteria in de afgelopen 20 jaar zijn veranderd. Daardoor is Memorandum 48 anno 2016 moeilijk toepasbaar.

  lees meer

  Flink minder zakkenrollers actief

  19 april 2016

  Het aantal gevallen van zakkenrollen daalt flink, zegt het AD in de jaarlijkse Misdaadmeter die volgende maand verschijnt. In 2013 waren er meer dan 40.000 aangiften. Vorig jaar was daalde dat aantal tot ongeveer 29.000. Dat komt omdat de speciale zakkenrolteams van de politie in veel steden ervaring opdeden in het herkennen van zakkenrollers.

  lees meer

  VNG publiceert focusblad over fysieke veiligheid

  18 april 2016

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuw zogeheten focusblad over fysieke veiligheid gepubliceerd. Dit focusblad is een aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen.

  lees meer

  Burgernet helpt mee aan veiligheid

  18 april 2016

  In gemeente De Ronde Venen is Burgernet populair. Er is nu een onderzoek gedaan naar de inzet van Burgernet, onder zowel deelnemers als inwoners die niet deelnemen. ‘Meewerken aan veiligheid’ en ‘de politie een handje helpen’ zijn de twee meest genoemde redenen waarom inwoners deelnemen aan Burgernet.

  lees meer