Product toegevoegd aan winkelmand
 

Zakelijk

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

Een brandmeldinstallatie (bmi) moet een brand in een gebouw snel melden. De brandmeldinstallatie stuurt de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallatie aan. Voor jou als gebouweigenaar of -gebruiker is het van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is en op het cruciale moment werkt. Kies daarom voor aanleg en onderhoud met keurmerk. Een brandmeldinstallatie is soms verplicht volgens het Bouwbesluit.

Automatische brandmeldinstallatie

Een automatische brandmeldinstallatie detecteert brand en de ontruimingsalarminstallatie waarschuwt via optische en akoestische signalen dat aanwezigen moeten vluchten. Bovendien kan de brandmeldinstallatie zijn doorgeschakeld zijn naar een alarmcentrale of de brandweer. Verder kan de brandmeldinstallatie de brandblusinstallatie inschakelen die de verspreiding van vuur en rook beperkt of zelfs helpt te voorkomen.


Aanleg en onderhoud brandmeldinstallatie met keurmerk

Bedrijven die volgens de certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties werken, hebben bewezen dat zij goede brandmeldinstallaties leveren, installeren of onderhouden. Zij kennen de normen en hebben verstand van brandmeldinstallaties. Indien aan alle eisen is voldaan, geven ze bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie een certificaat. Met dit certificaat is direct duidelijk dat jouw brandmeldinstallatie aan alle eisen voldoet. Dit certificaat kun je ook overleggen aan de gemeente, de brandweer of je verzekeraar als zij hierom vragen.

Vind een vakman voor aanleg of onderhoud

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In tabel 1 van het Bouwbesluit staat bij welke gebruiksfunctie een brandmeldinstallatie is verplicht. In het kort: als de mensen in het gebouw moeten worden geholpen om eruit te komen is een brandmeldinstallatie verplicht. Een brandmeldinstallatie ontdekt de brand snel en waarschuwt de aanwezigen, en soms ook de brandweer.

In tabel 1 van het Bouwbesluit staat welk type brandmeldinstallatie je moet hebben: automatisch of niet-automatisch, met volledige bewaking of met gedeeltelijke bewaking. Bovendien staat er of je een inspectiecertificaat nodig hebt.

Inspectie van de brandmeldinstallatie

Laat je brandmeldinstallatie ook inspecteren. Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt de brandmeldinstallatie samen met andere maatregelen die je hebt getroffen. Zo kijkt hij bijvoorbeeld of de doormelding naar de brandweer goed verloopt en of het onderhoud goed wordt uitgevoerd. In het inspectierapport staat of de brandbeveiliging en de gekozen installatie passen bij jouw situatie. En zo niet, wat je dan kunt verbeteren. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat waarmee je aantoont dat je aan de wet voldoet. Dit certificaat is belangrijk voor de gemeente, de brandweer of je verzekeraar en voor je bedrijfscontinuïteit.

Inspectie brandmeldinstallatie

Ontruimingsalarminstallatie

Als er volgens het Bouwbesluit 2012 in een gebouw een brandmeldinstallatie vereist is, dan is de ontruimingsalarminstallatie ook vereist. Een ontruimingsalarminstallatie waarschuwt bij brand, bomalarm of andere calamiteiten, zodat snelle ontruiming van een (deel van een) gebouw mogelijk is. Het kan dan gaan om mensen die het gebouw moeten verlaten of om personeel dat voor de evacuatie van andere mensen moet zorgen.

Je wilt er zeker van zijn dat ook de ontruimingsalarminstallatie werkt als dat nodig is. Een vakman helpt je een betrouwbare installatie kiezen die voldoet aan de normen. Ook voor de ontruimingsalarminstallatie geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de controle en het onderhoud. Je kunt kiezen voor onderhoud met keurmerk. Dat geeft jou zekerheid over de kwaliteit van het onderhoud.

Laat je ontruimingsalarminstallatie ook inspecteren, samen met de brandmeldinstallatie. Als voor de brandmeldinstallatie volgens het Bouwbesluit een inspectiecertificaat is vereist, dan is ook voor de ontruimingsalarminstallatie een inspectiecertificaat vereist dat is afgegeven op basis van het CCV-inspectiesechema. Het is mogelijk de inspectie van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie te combineren.

Ontwerp

Een goed ontwerp is het halve werk. Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie zorgt ervoor dat de installatie past bij het gebruik van het gebouw en voorkomt dat je de installatie later moet aanpassen. Een fout herstellen in de installatie is altijd duurder dan een goed ontwerp. Zoek een brandbeveiligingsadviseur voor een ontwerp met CCV-keurmerk of lees meer over het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met CCV-keurmerk.