Product toegevoegd aan winkelmand
 

Over certificeren

Reglementen certificatie- en inspectiemerken

De afdeling Conformiteitschema’s heeft een aantal documenten opgesteld over het gebruik van de certificatie- en inspectiemerken van het CCV. In de reglementen zijn, naast het gebruik, ook de eventuele sancties in geval van misbruik beschreven.

Het document, opgesteld in samenwerking met CI’s en II’s, zorgen voor een eenduidig gebruik van de certificatie- en inspectiemerken .

Bij elk reglement hoort een handleiding waarin afmetingen, kleur en overige technische achtergrondinformatie van het merk is beschreven.

Deze reglementen zijn niet van toepassing op de huidige CCV-schema’s. In de huidige CCV-schema’s is per schema een reglement over het gebruik van het merk opgenomen indien van toepassing. Bij publicatie van nieuwe schema’s zal duidelijk worden aangegeven of hier gepubliceerde reglementen van toepassing zijn.

Organisatie

CCV

Bestanden

Reglement certificatiemerken voor productcertificatie (17065)
Productcertificatie Levering – gebruik van het beeldmerk
Productcertificatie Onderhoud – gebruik van het beeldmerk
Productcertificatie Installatie - gebruik van het beeldmerk

Reglement voor inspectiemerk (17020)
Inspectie – gebruik van het beeldmerk

Reglement certificatiemerk voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie (17021)
Kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie – gebruik van het beeldmerk

Reglement certificatiemerk voor persoonscertificatie (17024) 
Persoonscertificatie – gebruik van het beeldmerk

Reglement kwaliteitslogo (versie 3.0)

Reglement Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging (versie 2)