Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Vervallen interpretaties rookbeheersingsinstallaties

In de nieuwe versie van NEN 6093 zijn veel van de interpretatiebesluiten verwerkt. Hieronder de interpretatiebesluiten die daardoor zijn vervallen:
 

Interpretatiebesluit § NEN 6093
Interpretatie 2018-02 - Onafhankelijke rooksegmenten A.2 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2018-01 - Rookluiken in sheddaken 8.5.7 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-03 - Luchttoevoer via tochtsluizen 9.3.5 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-02 - Toevoeropening in NEN 6093 8.7.4 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-01 - Energievoorziening rookbeheersingsinstallaties 9.6.3 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-05 - Doormelding storingen 9.5 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-04 - Rooksegmentlengte en oppervlakte 8.3.3 en 8.3.4 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-03 - Bedieningskasten en akoestisch alarm In 9.3.4 van NEN 6093:2022 staan de eisen aan de besturingskast, geen eis akoestisch alarm maar storingsmelding
Interpretatie 2016-02 - Grenswaarde RWA-eenheid Eis aan grootte van 3 m is verwijderd uit 8.6 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-01 - Verdeling luchttoevoer 8.7.2 van NEN 6093:2022