Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

stappenplan
 

Voorbereiding

Het gebruik van het Model IBB vereist dat de opdrachtgever een aantal zaken voorbereidt en randvoorwaarden schept. Hoe spreek je bijvoorbeeld af dat je het Model IBB gaat toepassen? En de risicoklasse waarin het bouwwerk valt, moet worden bepaald.

Risicoklasse

De risicoklasse is van invloed op de diepgang van het te lopen IBB-traject en de samenstelling van het IBB-begeleidingsteam. De opdrachtgever bepaalt in algemene termen in welke risicoklasse zijn bouwwerk valt. De indeling in een risicoklasse hangt af van het aanvangsrisico, dat bepaald wordt op basis van een methode die in het handboek Model IBB wordt omschreven

Intentieverklaring

De opdrachtgever benoemt het IBB-begeleidingsteam en deelt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe. De omvang van dat team hangt af van de complexiteit en doorlooptijd van het (ver)bouwproject en de te kiezen maatregelen.

Het doel van de samenwerking in het IBB-begeleidingsteam, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teamleden worden vastgelegd in een intentieverklaring. De leden van het IBB-begeleidingsteam ondertekenen de intentieverklaring, evenals de opdrachtgever.

Na voltooiing van deze voorbereidingen kan het IBB-traject starten.