Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

stappenplan
 

6. Onderhoud, evaluatie en actualisatie

De afspraken over integrale brandveiligheid zoals in het IPB opgenomen, hebben zelf ook periodiek onderhoud nodig. Het model IBB houdt daarom rekening met een cyclisch gebruik van het IPB.

Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat het IPB moet worden geactualiseerd. Het pand moet bijvoorbeeld worden verbouwd. Of de activiteiten in het bouwwerk zijn gewijzigd. Of de indeling van het gebouw is aangepast aan veranderde logistiek. Dit soort veranderingen kunnen van invloed zijn op de integrale brandbeveiliging. Daarom is het nodig om na te gaan of het IPB moet worden aangepast.

Als er – in een uitzonderlijk geval – nooit enige wijziging in het bouwwerk plaatsvindt, is het toch nodig om het IPB periodiek te toetsen aan de actualiteit. Gekozen is voor een frequentie van eens in de vijf jaar. Deze periode is gelijk aan de tijdsduur waarvoor de vergunningen worden verstrekt.

Bij periodieke toetsing na vijf jaar moet worden nagegaan of nog steeds aan de in het IPB vastgelegde afspraken is voldaan. Het is immers goed mogelijk dat gedurende de periode van vijf jaar wet- of regelgeving is veranderd, of dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan over brandveiligheidsoplossingen.

In feite start het hele proces weer bij stap 1: inventariseren, analyseren en kiezen.

Bij het doorlopen van stap 1 kan de conclusie zijn dat het IPB nog steeds goed is en niet hoeft te worden aangepast. In alle andere gevallen moeten de veranderingen worden vastgelegd conform stap 2, de verbeteringen in de maatregelen moeten uitgevoerd worden conform stap 3, en de controle conform stap 4.

Op deze manier borgt het model IBB de afgesproken integrale brandveiligheid in het bouwwerk, gedurende de gehele levenscyclus van het bouwwerk en afgestemd op de gebruiksfunctie van dat bouwwerk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze stap in het handboek Model IBB.