Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

stappenplan
 

4. Voltooiing, oplevering, ingebruikname, eindbeoordeling

Aan het einde van het proces (van bouwen en onderhoud) is het bouwwerk integraal zo brandveilig mogelijk gemaakt. De afgesproken BIO-maatregelen, zoals vastgelegd in het IPB, zijn aanwezig. Het brandbeveiligingsconcept uit het IPB is het resultaat van de keuzes die de op dat moment betrokken partijen hebben gemaakt, op basis van de op dat moment beschikbare informatie en eigen (ondernemers)afwegingen.

In deze fase wordt het IPB ‘as built’ gemaakt, net als bouwtekeningen of installatietekeningen. De ‘as built’-documenten kunnen daarna dienen om te toetsen of het afgesproken brandbeveiligingsconcept geheel is gerealiseerd en voldoet aan de in het IPB vastgelegde kwaliteitscriteria. Van belang is dat deze toetsing zich niet beperkt tot de – traditionele – oplevering van de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen. In de toetsing moeten nadrukkelijk ook de organisatorische maatregelen worden betrokken. Deze toetsing neemt zo een voorschot op de volgende fase in het proces: het gebruik van het integraal brandveilige bouwwerk.

De in stap 4 uit te voeren beoordeling is gericht op de samenhang van de BIO-maatregelen en hun gezamenlijke bijdrage aan de brandveiligheid van het bouwwerk. Deze integrale beoordeling van brandveiligheid in het bouwwerk wordt in het model IBB aangeduid als ‘beoordelingsniveau 1’.

De beoordeling kan leiden tot de vaststelling dat er sprake is van een brandveilig bouwwerk, omdat de situatie is zoals in het IPB beschreven staat. deze beoordeling levert dan het predicaat ‘integraal brandveilig gebouw’ op.

De de beoordeling kan ook aan het licht brengen dat de feitelijke situatie afwijkt van hetgeen in het IPB is beschreven. de beoordeling is dan input voor verbeteracties: hetzij aanpassing van brandveiligheidsmaatregelen, hetzij aanpassing van het IPB zelf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze stap in het handboek Model IBB.