Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Stappenplan model IBB

Dit stappenplan is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om te komen tot de implementatie van het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (Model IBB). Het structureert het proces van samenwerking tussen de betrokken partijen en biedt een methode om de juiste samenstelling van verschillende brandveiligheidsmaatregelen te realiseren. Dat begint bij de vraag ‘Hoe begin je met IBB?’ en eindigt bij de evaluatie en actualisatie van het Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB).

Taken en verantwoordelijkheden

Het model IBB biedt een helder proces en een overzichtelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Iedere partner weet zo wat er van hem verwacht wordt en wat hij van anderen mag verwachten. Verder is duidelijk wat er door welke partner precies aan prestatie geleverd moet worden en hoe dat wordt gecontroleerd.

Integraal brandveilig bouwwerk

De partijen kiezen vervolgens, op basis van het brandrisico van het object, een maatregelenpakket om het risico tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Het resultaat is een integraal brandveilig bouwwerk, waarin de brandbeveiligingsvoorzieningen kunnen worden onderhouden en eventueel kunnen worden aangepast aan veranderingen in het bouwwerk zelf of in het gebruik van het bouwwerk. Uitgangspunt hierbij is ‘betere brandbeveiliging voor hetzelfde geld’ of ‘goede brandbeveiliging tegen lagere kosten’ mogelijk wordt.