Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

VAS-memoranda buiten toepassing voor nieuwe installaties
2 Ad-hoc vragen en antwoorden maart 1998 (4-3-1998)
17 Gebouwen met hoog brandgevaar en Derde graads beveiliging (13-2-1987)
18 High challenge, large drop quick response sprinkler (1-8-1987)
19 Elektrische sprinklerpompen op openbaar elektriciteitsnet (2-11-1987)
20 Obstructies met mobiel karakter in Gesprinklerde of te sprinkleren ruimten (24-10-1988)
36A Automatische sprinklerinstallaties Ontworpen en aangelegd Overeenkomstig het ESFR-concept (3-6-1993)
37 Automatische sprinklerinstallaties en rookwarmteafvoer (RWA) of klimaatbeheersing in industrie en winkelcentra (3-6-1996)
38 Rook- en warmteafvoerinstallaties (3-6-1993)
39 Atria en toepassing van sprinklers (3-6-1993)
42 Richtlijnen en ontwerpen e-installatie t.b.v. e-sprinklerpomp (11-8-1994)
43 AFFF in sprinklerinstallatie (12-2007)
47 Classificering brandbare vloeistoffen & ontwerpcriteria (8-6-1995)
48 Hi-ex inside air schuimsystemen (24-11-1995)
Bijlage: Aanhangsel onderzoeks-methodiek lichtschuiminstallaties met inside-air (IBP31195002)
51 Opslag van aerosols (18-10-1996)
52 Ontwerprichtlijnen E-installatie t.b.v. E-sprinklerpomp (deel 2: sprinklerschakelkasten) (20-10-1997)
53 Vermogensbepaling van diesel- en elektromotoren voor de aandrijving van sprinkler-pompen en toerentallen van dieselmotoren voor sprinklertoepassingen (6-1-1997)
55 Dimensioneren van sokkels voor de verankering van diesel- en elektronisch aangedreven sprinklerpompsets (1-2-1998)
56 Sprinklers in loze ruimten (20-12-2002)
57A Het testen van droge sprinklers moedersprinkler en doppelsprinklers
58 Voorschriften voor E.S.F.R. Systemen (27-5-2003)
59 Sprinklers voor de woonomgeving (aangepast) (10-2-2004)
59A Sprinklers voor de woonomgeving (2-7-2010)
62

Collectieve Bluswatervoorziening voor bedrijventerreinen met meerdere gebruikers (14-5-2005) (dit memorandum is vervallen)

63 Suppletie-eisen sprinklerreservoirs (4-2006)
64A Schuimbijmengsystemen (11-2009)
65 Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering (24-4-2008)
66 Bronpompsystemen in sprinklerinstallaties (dit memorandum is vervallen) (24-4-2008)
66A Bronpompsystemen ten behoeve van sprinklerinstallaties (vervangt memorandum 66) (8-10-2010)
67 Inspectie-, en onderhoudsregime voor (Rein) waterreservoirs (dit memorandum is vervallen) (15-7-2008)
67A Inspectie-, en onderhoudsregime voor waterreservoirs (dit memorandum is vervallen) (1-3-2011)
68 Bepaling van diameters van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden (1-2-2009)
69 Thermoplastisch spanplafonds in gesprinklerde gebouwen (17-4-2009)
70 Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties (16-4-2010) (dit memorandum is vervallen)
71 Onderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties (16 april 2010)
71A Onderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties (15-4-2011) (dit memorandum is vervallen)