Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden

Sprinklerinstallatie

De veiligheid van klanten en personeel heeft bij IKEA prioriteit. Daarom legt het concern de lat voor brandveiligheid hoog en laat het de eigen strenge normen prevaleren boven landelijke en lokale regelgeving. Het proces van certificatie en inspectie blijkt hierbij van toegevoegde waarde.

De IKEA Group hanteert voor al haar meer dan 300 vestigingen wereldwijd een veiligheidsmanual met normen waaraan zij moeten voldoen. “Voor brandveiligheid betekent dit dat al onze panden standaard zijn voorzien van volledige branddetectie, dat ze een ontruimingsalarminstallatie hebben en dat ze worden gesprinklerd“, aldus Willie Looman, projectleider techniek IKEA Nederland.

“Wij tornen niet aan de veiligheid van onze klanten en ons personeel, iets wat voortkomt uit ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

– Willie Looman

Vakmanschap tonen?

Om de veiligheid van hun klanten en personeel te waarborgen kiest IKEA Nederland voor vakmanschap. Ben jij vakman en wil je dat tonen? Kijk dan bij ‘vakman worden.

Op het enorme industrieterrein van Moerdijk ligt 1 van de 3 depots voor de verwerking van chemisch en gevaarlijk afval van afvaldienstverlener Van Gansewinkel. Brandveiligheid staat hier niet alleen hoog op de agenda door de strenge wet- en regelgeving, maar is ook van essentieel belang voor de bedrijfscontinuïteit. De volgens het VBB-schema gecertificeerde sprinklerinstallatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Uitgangspunten

Bij de uitvoering van het brandveiligheidsbeleid hanteert Van Gansewinkel een aantal uitgangspunten. Zo wordt er uitsluitend gewerkt met gecertificeerde installateurs en moeten alle installaties niet alleen met een installatie- maar ook met een inspectiecertificaat worden opgeleverd.

Hiervoor moet de installatie worden beoordeeld in samenhang met de bouwkundige en organisatorische maatregelen zoals vastgelegd in het Uitgangspuntendocument (UPD).

Investering

Investeren in brandveiligheid en in certificering is voor een bedrijf als Van Gansewinkel kostbaar. Maar het is het geld wel degelijk waard, want door brand een deel van de verwerkingscapaciteit verliezen brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.

Utrecht is sinds begin 2017 een nieuwe megabioscoop rijker. Eigenaar Kinepolis investeerde niet alleen in de nieuwste projectietechnieken voor een nog intensere filmervaring, maar ook in (brand)veiligheid. “We willen voor onze bezoekers namelijk een veilig gebouw”, verwoordt National Manager Real Estate Hans Oldenburger de doelstelling waaraan, in samenwerking met onder andere de gecertificeerde installatiepartner en de inspectie-instelling, meer dan een jaar is gewerkt.

Wet- en regelgeving

“Als het gaat om de brandveiligheid in onze nieuwbouwprojecten dan is de wet- en regelgeving leidend en laten we ons verder adviseren door onze adviseurs,” legt Oldenburger, die brandveiligheid in zijn portefeuille heeft, uit.

Gecertificeerde bedrijven

Tijdens de bouw en installatie werkte Kinepolis met gecertificeerde bedrijven. Het is voor Kinepolis vanzelfsprekend om met gecertificeerde bedrijven samen te werken. Oldenburger: “Dat heeft zonder meer toegevoegde waarde. Zij hebben immers veel kennis in huis, signaleren mogelijke knelpunten en komen dan meestal zelf met oplossingen.”

Woningsprinklers antwoord op vraag naar langere vluchttijd

Hoe zorg je ervoor dat gasten met een beperking niet alleen zo zelfstandig mogelijk, maar in geval van brand ook voldoende tijd hebben om veilig te kunnen vluchten? Voor die vraag zag SailWise zich gesteld bij de realisatie van een nieuw watersportaccommodatie. Om dit mogelijk te maken is gekozen voor een woningsprinklerinstallatie als extra brandveiligheidsvoorziening.

In het Friese Elahuizen aan de rand van de uitgestrekte Fluessen is in een oud Kaaspakhuis It Sailhûs gevestigd. Het pand beschikt over vier appartementen die volledig zijn ingericht voor mensen met een beperking.

“Ons algemene uitgangspunt is dat mensen in een veilige en prettige omgeving kunnen verblijven. Veiligheid is voor ons dan ook heel belangrijk!”

– Michiel Meijers, manager van SailWise

De nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede kent een bijzonder ontwerp. Dit vroeg om een nieuwe, integrale brandveiligheidsbenadering. Daarbij is  gebruikgemaakt van een unieke systematiek: denken in scenario’s en vastlegging van de beheersmaatregelen in een veiligheidsbeheersysteem.

Integraal Plan Brandveiligheid

Voor de invulling van het veiligheidsbeheersysteem kozen de architect en MST voor het  Integrale Plan Brandbeveiliging (IPB) volgens het Model IBB van het CCV. Niet alleen omdat het IPB bij uitstek geschikt is voor bijzondere gebouwen zoals een ziekenhuis. “Voor het Medisch Spectrum Twente is tevens van belang dat het IPB onderdeel kan uitmaken van de gebruiksvergunning”, vertelt Bram Zwiers, beleidsmedewerker Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening (BHV).

Een belangrijke doelstelling van het IPB is bijdragen aan het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen, ook in de gebruiksfase. En in de praktijk van het MST werkte dat ook zeker zo.