Product toegevoegd aan winkelmand

Het CCV helpt


Het CCV helpt

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. 

Samenwerken

Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is niet voor niets: veiligheid maken we samen. Wij zijn sterk in partijen bij elkaar brengen, samenwerking initiëren en faciliteren. Daarvoor onderhouden we een uitgebreid netwerk. Via dat netwerk kunnen we goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven. Zo dragen we bij aan een veilig en leefbaar Nederland. 

Concreet doen we dat door: 

Veilig en leefbaar

In al onze producten en diensten staat de wens van de klant centraal. Op basis van uw specifieke wensen adviseren of ondersteunen we u bij het realiseren van uw doelstellingen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om samen te komen tot nieuwe inzichten en producten die op innovatieve wijze bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving.  

Voorbeeld: Certificaat Veiligheid en zorg in de wijk

Een recent voorbeeld van een innovatieve samenwerking is het certificeringsmodel dat we samen met zorgorganisatie Severinus, de gemeente Veldhoven en politie Oost-Brabant hebben ontwikkeld. Daarin zijn we begonnen met het maken van  goede samenwerkingsafspraken. Die zijn getoetst, beoordeeld en vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid en zorg in de wijk’. 

Veiligheidsanalyse

Op basis van een schouw, enquête, politiecijfers en incidentenregistratie van de zorgorganisatie, is een veiligheidsanalyse gemaakt. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld. Een collega-zorgorganisatie uit Veldhoven heeft de samenwerkingsintentie, veiligheidsanalyse en plan van aanpak beoordeeld en goedgekeurd. Op basis van deze audit heeft het CCV in maart 2016 het certificaat ‘Veiligheid en zorg in de wijk’ uitgereikt. 

“Het vraagt een behoorlijke inspanning, maar wat je mist in een ad-hoc samenwerking, vult het keurmerk Samen zorgen voor veiligheid aan. Ik denk dat dit overal in Nederland toepasbaar is.”

- Riny van de Pol, veiligheidskundige bij Severinus

Voorbeeld: Slimme bril voor security en safety

Slimme brillen bieden veel mogelijkheden op het gebied van security en safety, vanwege de ingebouwde camera, het gebruik van apps, de gps-functionaliteit en draadloze communicatiemogelijkheden. Met deze slimme bril kunnen agenten live-beeld uitwisselen met de meldkamer, terwijl ze hun handen vrijhouden. Via diezelfde camerafunctie kan online beeldmateriaal worden gegenereerd voor een commandokamer, waardoor mensen daar direct kunnen meekijken naar wat er gebeurt. Deze bril is ontwikkeld door het bedrijf Twnkls en wordt samen met het CCV ingezet in het veiligheidsveld. 

Slimme bril in Gelredome

Om te testen hoe de bril in de veiligheidspraktijk werkt, heeft het CCV een pilot gedraaid tijdens een evenement in het Gelredome en de bril getest met de politie eenheid Oost Nederland in Nijmegen. De politie is zo enthousiast over de mogelijkheden van de slimme bril, dat het CCV samen met TU Delft en Twnkls gaan onderzoeken wat de slimme bril voor de politie nog meer kan betekenen.

Contact

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.