Ga naar de inhoud

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging over niet volledig sluitende deuren gepubliceerd

Paneel brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Voor de inspectie van brandbeveiligingssystemen heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) harmonisatieafspraak 2023-02 over deurvastzetinrichtingen gepubliceerd. Deze afspraak maakt duidelijker waar deuren met deurvastzetinrichting aan moeten voldoen.

Harmonisatieafspraken dragen er aan bij dat de verschillende inspectie-instellingen vergelijkbaar werken en tot dezelfde oordelen komen.

Voorwaarden

De afspraak voorkomt dat wanneer in een groot pand één of enkele deuren niet goed sluiten direct het hele brandmeldsysteem afgekeurd moet worden. De eerste voorwaarde daarbij is dat er in het gebouw geen blussysteem of rookbeheersingssysteem aanwezig is, die hebben namelijk geheel gesloten deuren nodig om goed te kunnen functioneren. De tweede voorwaarde is dat de eigenaar of gebruiker van het pand kan aantonen dat repareer- of onderhoudswerk bij betreffende deuren daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Bijdragen aan veiligheid

De harmonisatieafspraak is opgesteld in overleg met gebouwgebruikers. Met deze harmonisatieafspraak richt het CCV zich op de kern van inspectie: bijdragen aan de veiligheid door te bepalen of de geïnspecteerde systemen in geval van brand hun beveiligingsdoelen al dan niet kunnen halen.

Paul van Aken, senior beleidsadviseur bij ActiZ en namens de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) lid Commissie van Belanghebbenden Brandveiligheid van het CCV: “De harmonisatieafspraak doet recht aan zorgorganisaties die met adequaat onderhoud de brandveiligheid van hun gebouwen op orde houden.”

Download harmonisatieafspraak