Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Over inspecteren

Brandbeveiliging heeft als doel dat bij brand iedereen snel en veilig het pand verlaat en de schade beperkt blijft. Jij helpt als vakkundig brandbeveiligingsbedrijf jouw klanten daarbij en geeft een (onderhouds)certificaat af. In sommige gevallen moet er periodiek een inspectie plaatsvinden om aan te tonen dat de brandbeveiliging nog steeds aan de gestelde eisen voldoet. 

Soms is inspectie van brandbeveiliging wettelijk verplicht volgens het Bouwbesluit 2012. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit.

Een inspectie is een aanvulling op het (onderhouds-)certificaat en kijkt naar de gehele brandbeveiliging. Als er een certificaat aanwezig is kan een lichtere inspectie worden uitgevoerd.

Hoe ziet het inspectieproces eruit?

Wil je jouw klanten het inspectieproces uitleggen? Doe dat via dit onderstaande filmpje en verwijs ze direct door naar een bevoegde inspectie-instelling