Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Commissies van Belanghebbenden

Als onafhankelijke beheerder is het voor het CCV belangrijk dat er een groot draagvlak is voor haar certificatieschema’s. Hiervoor heeft het CCV Commissies van Belanghebbenden (CvB's) ingesteld waarin alle belanghebbende en betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. 

De werkwijze

Elke CvB heeft een onafhankelijke voorzitter. CvB leden en CCV-medewerkers nemen deel op basis van expertise. Indien noodzakelijk worden er inhoudsdeskundigen bij de vergaderingen uitgenodigd. Tijdens de vergaderingen worden de schema’s besproken.

Het is belangrijk dat de schema’s up-to-date blijven en de veiligheid gewaarborgd. Door veranderende techniek of risico’s, kunnen schema’s verouderen waardoor ze onvoldoende aansluiten bij de praktijk. Voor de behandeling van technisch-inhoudelijke vraagstukken kan een CvB één (of meer) deskundigenpanel(s) instellen.

Reglementen

Er zijn drie CvB’s: de CvB Criminaliteitspreventie, de CvB Brandveiligheid en de CvB Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR).

De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in een reglement dat medio 2009 is goedgekeurd door de CvB's Criminaliteitspreventie en Brandveiligheid. Dit algemene reglement is niet geldig voor de CvB JB/JR, die een apart reglement heeft dat in januari 2015 is goedgekeurd.

Het reglement beschrijft het doel, de samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies.

Bestanden