Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Commissies van Belanghebbenden

Als onafhankelijk beheerder is het voor het CCV belangrijk dat er draagvlak is voor haar certificatie en inspectieschema’s. Het  CCV heeft hiervoor Commissies van Belanghebbenden (CvB's) ingesteld waarin alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn.  

De werkwijze

Elke CvB heeft een onafhankelijke voorzitter, die wordt ondersteund door een secretaris (CCV-medewerker). De leden van de CvB worden voorgedragen door de brancheorganisatie, waarbinnen zij werkzaam zijn.

Het is belangrijk dat de schema’s up-to-date blijven. Door veranderende techniek of risico’s, kunnen schema’s verouderen waardoor ze onvoldoende aansluiten bij de praktijk waardoor de veiligheid van eindklanten in het geding komt. Voor de behandeling van technisch-inhoudelijke vraagstukken kan een CvB 1 (of meer) deskundigenpanel(s) aanstellen.

Reglementen

Er zijn 4 CvB’s: de CvB Criminaliteitspreventie, de CvB Brandveiligheid, de CvB Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR) en de CvB Voertuigbeveiliging.

De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in een reglement dat is goedgekeurd door de desbetreffende CvB's.

Het reglement beschrijft het doel, de samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies.

Bestanden