Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Overzicht certificatie- en inspectie-instellingen

Certificatie-instellingen

De certificatie-instellingen bepalen of iets aan de eisen voldoet. Dat kunnen producten, diensten of processen zijn. Een belangrijk verschil met inspectie-instellingen is dat ze niet alleen een enkel product of een enkele dienst inspecteren, maar ook in het bedrijf zelf rondkijken. Ze gaan daarmee dus een stap verder: hun oordeel geldt ook voor volgende producten, diensten of processen, die niet door hen zijn gecontroleerd.

Voldoet een brandmeldinstallatie bijvoorbeeld aan de gestelde eisen? En kunnen we erop vertrouwen dat volgende brandmeldinstallaties op dezelfde wijze tot stand komen? Dan mag leverancier alle brandmeldinstallaties van het betreffende keurmerk voorzien. Een certificatie-instelling blijft naderhand wel toezicht houden. De certificatie-instellingen zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

Inspectie-instellingen

De inspectie-instellingen stellen vast of iets aan de eisen voldoet. De eisen zijn wettelijk vastgelegd of worden door de klant bepaald. Een inspectie-instelling kan vaststellen of iets aan de eisen voldoet met professioneel oordeel.

De inspectie-instellingen voeren de inspectie uit onder accreditatie van bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie (RvA). Met deze accreditatie wordt gecontroleerd of de inspectie-instelling onafhankelijk en competent is en de inspectie uitvoert volgens het inspectieschema.