Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Over certificeren

Met een keurmerk of certificaat toon je als beveiligingsbedrijf of installateur aan dat jouw product, systeem, vakman of proces aan de norm voldoet. Het geeft je klanten het vertrouwen dat jouw organisatie de zaken goed op orde heeft.

Bekijk hieronder – in  2 minuten - wat certificeren precies inhoud:

Bij de keurmerken wordt door een onafhankelijke beoordeling aangetoond dat aan deze eisen wordt voldaan. Die beoordeling wordt gedaan door een certificatie-instelling die een overeenkomst heeft met het CCV.

Waarom kiezen voor keurmerken van het CCV?

Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s. Dit doet het CCV als onafhankelijke organisatie. Bij wijziging evalueert de Raad voor Accreditatie (RvA) de schema's. Het CCV zorgt hiermee voor kwaliteitsborging van:

  • processen
  • diensten
  • producten
  • personen

Optimale transparantie van kwaliteit wordt bereikt door certificatie en inspectie.

Het CCV ontwikkelt samen met belanghebbende partijen de certificatie- en inspectieschema’s op het gebied van brandbeveiliging en criminaliteitspreventie. Het CCV certificeert dus niet zelf.