Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws detail


Eerste certificaat voor woningsprinklerinstallaties uitgereikt

Harrit Broos reikte maandag 11 september namens certificatie-instelling CIBV het eerste certificaat voor het installeren van woningsprinklerinstallaties volgens het CCV-certificatieschema uit aan Michiel Huisman van Huisman sprinklertechniek.

Het CCV ontwikkelde het certificatieschema woningsprinklerinstallaties in samenwerking met stakeholders zoals de brandweer en installateurs. CIBV kon als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV sluiten om het certificatieschema te mogen gebruiken. Huisman installatietechniek heeft als eerste bedrijf aangetoond woningsprinklerinstallaties te kunnen aanleggen die voldoen aan alle eisen volgens het CCV-certificatieschema en de normen die van toepassing zijn.

Aantal dodelijke slachtoffers neemt toe

Want alle veiligheidsvoorzieningen ten spijt: het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van woningbranden is de afgelopen jaren helaas niet afgenomen. Om mensen een grotere overlevingskans te geven om uit een brandende woning of woongebouw te komen zijn woningsprinklerinstallaties ontwikkeld. Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie vergen echter een gespecialiseerde vakbekwaamheid. 

Controle

De certificatie-instelling CIBV controleert of de aangesloten sprinklerinstallatiebedrijven ook daadwerkelijk de benodigde kwaliteit leveren. CIBV maakt hierbij gebruik van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties, ontwikkeld door het CCV als onafhankelijk schemabeheerder.

Gekwalificeerde installateurs

Installateurs die hebben aangetoond te kunnen werken volgens het certificatieschema en de norm NEN 2077 zijn te vinden op preventiecertificaat.nl

Meer weten over woningsprinklerinstallaties? Klik door naar deze pagina voor meer informatie.