Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws detail


Derde inspectie-instelling voor locaties met opslag gevaarlijke stoffen

Met de afgegeven accreditatie voor Normec Fire Safety & Security B.V. is er een derde instelling die brandveiligheidinspecties kan uitvoeren op locaties met gevaarlijke stoffen in opslag. Ook Bureau Veritas en Kiwa R2B zijn bevoegd om inspecties te doen volgens het inspectieschema Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Het inspectieschema voor opslag van gevaarlijke stoffen bestaat uit 2 schema’s: 1 schema voor inspectie van het uitgangspuntendocument en 1 schema voor inspectie op locatie. Het uitgangspuntendocument moet elke 5 jaar worden gecontroleerd of het nog aan de juiste normen voldoet. De locatie moet in veel gevallen elk jaar worden geïnspecteerd. De precieze voorwaarden zijn vastgelegd in de vergunning.

De inspectieschema’s sluiten naadloos aan op PGS 15. Ze zijn ook bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-publicaties (bijvoorbeeld PGS 8, PGS 29, PGS 31).