Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws detail


BORG Bouwkundige beveiliging ter inzage

Het CCV heeft de BORG 2005 regeling samen met vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven, certificatie-instellingen en verzekeraars vernieuwd. Er is gekozen om de BORG regeling op te splitsen in bouwkundige beveiliging (BORG B) en elektronische beveiliging (BORG E). De vernieuwde BORG B regeling is afgerond en is ter inzage gepubliceerd.

Ieder vakkundig beveiligingsbedrijf wordt nu nog beter bediend. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat de BORG 2005 regeling weinig ruimte gaf voor maatwerk, niet toegespitst was op een vakgebied en veel administratie met zich mee bracht.

Denk mee!

In deze periode roepen wij beveiligingsbedrijven die voldoen aan de BORG B eisen op om via het reactieformulier te reageren op de vernieuwde regeling. Alle feedback wordt geïnventariseerd en gebruikt om de regeling te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoefte van de markt. Het is mogelijk om tot 15 februari 2018 uw reactie te geven, daarna wordt de regeling in de praktijk getest.

Zekerheid en vakmanschap

Aan de hand van de nieuwe BORG regelingen toont het beveiligingsbedrijf aan dat hij betrouwbaar is en over vakmanschap beschikt. Hierdoor weet de eindklant wat zijn risico is en in hoeverre de beveiligingsmaatregelen die genomen worden daarbij aansluiten. Natuurlijk geeft het BORG certificaat ook aan dat de beveiligingsmaatregelen werken op het moment dat het nodig is en voldoen aan alle eisen.

Publicatie BORG E

De vernieuwde BORG E regeling laat nog iets langer op zich wachten, naar verwachting vindt de publicatie plaats in februari 2018.