Product toegevoegd aan winkelmand

Documenten

Documenten

Filter zoekresultaten

Interpretatiedocument Certificatieschema JBJR eis D.6.1

05 april 2019

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft aangegeven dat de eis D6.1 nadere toelichting behoeft. De RvA is toezichthouder bij de certificatie van JB/JR organisaties. Deze toelichting gaat over de punten 'interne audits' en de 'directiebeoordelingen op het managementsysteem'.

lees meer

Reglement Commissie van Belanghebbenden JB/JR

13 maart 2015

Voor het beheer van het certificatieschema Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR) heeft het CCV een Commissie van Belanghebbenden (CvB) ingesteld. Hierin zijn belanghebbende en betrokken partijen vertegenwoordigd voor de uitvoering van het certificatieschema JB/JR. Dit reglement beschrijft het doel, de samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van deze commissie.

lees meer

Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor JB/JR versie 1.0

01 januari 2015

Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden, conform de Jeugdwet, uitgevoerd door organisaties die in het bezit zijn van een geldig certificaat als uitvoerder voor jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Dit certificaat wordt verkregen indien men voldoet aan de eisen zoals die zijn geformuleerd in het normenkader, dat is opgenomen in dit certificatieschema.

lees meer