Product toegevoegd aan winkelmand

Jeugdbescherming en -reclassering


Jeugdbescherming en -reclassering

Instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren, moeten hiervoor sinds 1 januari 2015 gecertificeerd zijn. Gemeenten kunnen sinds die datum voor de uitvoering van nieuwe maatregelen alleen afspraken maken met gecertificeerde instellingen. Het kan hierbij gaan om de huidige Bureaus Jeugdzorg, maar ook andere organisaties kunnen een certificatie krijgen.

Op de website van het Keurmerkinstituut kun je zien aan welke organisaties het Keurmerkinstituut een certificaat heeft toegekend.

Certificering Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR)

Het doel van het certificeren van instellingen is om de uitvoering van maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering kwalitatief goed te laten zijn. De basiskwaliteit hiervan moet in iedere gemeente hetzelfde zijn. In de Jeugdwet zijn kwaliteitseisen geformuleerd en is certificering als eis en het daarbij horende normenkader JB/JR opgenomen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is eigenaar van het certificatieschema Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR). Het CCV is door het ministerie aangewezen om beheertaken van certificatieschema JB/JR uit te voeren.

Om te zorgen voor draagvlak en aansluiting van het certificatieschema op de praktijk heeft het CCV de Commissie van Belanghebbenden JB/JR ingesteld. In deze commissie nemen vertegenwoordigers deel van de volgende organisaties: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gemeente Hellendoorn, Jeugdzorg Nederland, Bureau Jeugdzorg Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Limburg, Bureau Jeugdzorg Noord Holland, William Schrikkergroep, LOC Zeggenschap in zorg, Cliƫntenraad Gelderland, Cliƫntenraad Noord-Holland, Nederlands Jeugdinstituut, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, ministerie van Justitie en Veiligheid en Keurmerkinstituut.

Uitgebreide informatie over de jeugdzorg vind je op ZorgWijzer.

Keurmerkinstituut

De rijksoverheid heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als certificatie-instelling voor de beoordeling van instellingen tegen de eisen van het certificatieschema JB/JR. Meer informatie en het aanvraagformulier voor een beoordeling vind je op de website van het Keurmerkinstituut.