Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Voertuigbeveiliging

Het keurmerk Voertuigbeveiliging staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging in voertuigen die beveiligingsbedrijven inbouwen in voertuigen. Denk hier bijvoorbeeld aan alarmsystemen of voertuigvolgsystemen. Maar het zegt ook iets over de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ieder inbouwbedrijf die voldoet aan de kwaliteitseisen, mag zich een ‘inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door KIWA SCM)' noemen. Dit wekt vertrouwen richting de afnemers.

Onafhankelijk beheer

Met ingang van 1 april 2019 heeft het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) de eigendomsrechten van het VbV - SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het keurmerk gaat verder onder de naam Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. Het beheer van het keurmerk is in nauwe samenwerking met een Commissie van Belanghebbenden. Hierin zijn onder andere afnemers, leveranciers, verzekeraars, autoleasemaatschappijen en de certificatie-instelling vertegenwoordigd.

Er verandert (nog) niets

Voor verzekeraars en andere belanghebbenden verandert er in de praktijk nog niets. Begin 2020 volgt een inhoudelijke herziening van het keurmerk.