Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Voertuigbeveiliging

Het keurmerk Voertuigbeveiliging staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging in voertuigen die beveiligingsbedrijven inbouwen in voertuigen. Denk hier bijvoorbeeld aan alarmsystemen of voertuigvolgsystemen. Maar het zegt ook iets over de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ieder inbouwbedrijf die voldoet aan de kwaliteitseisen, mag zich een ‘Erkend VbV Inbouwbedrijf” noemen. Dit wekt vertrouwen richting de afnemers.

Onafhankelijk beheer

Het Keurmerk Voertuigbeveiliging werd beheerd door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Sinds eind 2017 voert het CCV het gedelegeerd beheer uit voor het keurmerk. Het keurmerk is nog steeds eigendom van VbV. Aan de overdracht van het beheer is een intensieve voorbereiding voorafgegaan. Begin 2018 zal er een Commissie van Belanghebbenden geïnstalleerd worden die een belangrijke rol gaat spelen bij het beheer van het keurmerk. Aan  die commissie nemen onder meer afnemers, leveranciers, verzekeraars en certificatie-instellingen deel.

Er verandert (nog) niets

Het VbV was sinds 2005 beheerder van het keurmerk en blijft formeel eigenaar. De eigendomsrechten worden uiterlijk begin 2019 aan het CCV overgedragen. Voor verzekeraars en andere belanghebbenden verandert er in de praktijk nog niets.