Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden getroffen, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers (huisbezitters en ondernemers). Als de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan een BORG Beveiligingsbedrijf een BORG Beveiligingscertificaat verstrekken. Opdrachtgevers kunnen hiermee aantonen dat er goede beveiliging is aangebracht. Verzekeraars kunnen de beschikking over een BORG Beveiligingscertificaat meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.

"Met de VRKI kan op een eenvoudige en eenduidige manier een Risicoklasse en het bijbehorende inbraakbeveiligingsniveau bepaald worden. Uiteindelijk moet de VRKI leiden tot minder inbraken, en dat moet de schadelast van de verzekeraars verminderen. De eindgebruiker kan daarvan de vruchten plukken door een kleinere kans op inbraak en een lagere verzekeringspremie."

- Wim Willems, Achmea

Voor onder meer informatie over ontwerp- en projecteringseisen en installatievoorschriften kunt u ook de website van De Haan Adviseur raadplegen en u aanmelden voor de kaartenbakken.

Beoordelingsrichtlijn BORG Beveiligingsbedrijf 2005

Beveiligingsbedrijven die gecertificeerd zijn volgens de beoordelingsrichtlijn BORG Beveiligingsbedrijf 2005, zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om de VRKI-documenten 2012 toe te passen bij ieder ontwerp van en onderhoud aan beveiligingsconcepten.

"De VRKI is een prima instrument om een goed stuk maatwerk te leveren. De VRKI biedt het beveiligingsbedrijf meer vrijheid. Dat schept mogelijkheden voor betere oplossingen. BORG en VEB bedrijven zijn de aangewezen instanties voor de uitvoering hiervan."

- John Leuvering, politie en gastdocent Technicus Beveiligingsinstallaties

Deskundigenpanel inbraakbeveiliging

Het CCV beheert de VRKI in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Bij het beantwoorden van interpretatievraagstukken over de toepassing van normen en voorschriften voor inbraakbeveiliging maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel inbraakbeveiliging.

Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging bestaat uit de volgende deelnemers:

  • Carlo Klarenbeek, deskundigheid: elektronische beveiliging
  • Hans Floor, deskundigheid: bouwkundige beveiliging
  • Ivar Steeman, deskundigheid: integrale en organisatorische beveiliging
  • Leon van Oudenaarden, deskundigheid: certificatie
  • Nico van de Perk, deskundigheid: inspectie
  • Paul Verbruggen, deskundigheid: ontvangstverwerking PAC’s
  • Richard Dekker, deskundigheid: verzekeringseisen
  • Hans Swinkels, deskundigheid: bouwkundige en elektronische beveiliging
  • Stan de Krom, deskundigheid: integrale en organisatorische beveiliging

Vragen over de VRKI?

Heeft u een vraag? Ga naar de veelgestelde vragen. Voor algemene vragen over de VRKI kunt u contact opnemen met Tanja Stoops. Stuur haar een e-mail of bel 06-10 320 609