Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale

In het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale zijn criteria opgenomen voor particuliere alarmcentrales. Dit zijn bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen, en die ervoor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt ondernomen.

De criteria gaan over:

  • de bedrijfsvoering van de particuliere alarmcentrale
  • de huisvesting van de particuliere alarmcentrale
  • de technische uitrusting van de alarmcentrale
  • de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • de dienstverlening van de particuliere alarmcentrale

De kwaliteitscriteria dienen als basis voor het verlenen van een vergunning door de minister van Veiligheid en Justitie aan een particuliere alarmcentrale op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Elektronische signaleringssystemen

Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal naar een particuliere alarmcentrale.

Het is belangrijk dat alarmsignalen altijd binnenkomen bij de particuliere alarmcentrale en dat er professioneel beoordeling plaatsvindt welke actie op het alarmsignaal te nemen. Tevens is het noodzakelijk om een minimum kwaliteitsniveau af te spreken waaraan de organisatie zelf, de huisvesting en technische uitrusting en het meldkamerpersoneel moet voldoen. Dit waarborgt dat alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging. Veiligheid staat voorop!

Particuliere alarmcentrales moeten op grond van de wet een vergunning hebben van de minister van Veiligheid en Justitie. De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) waarborgt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.

Vergunning

Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) moet gecertificeerd zijn. Dit kan op twee manieren. Via het CCV Certificatieschema PAC of op basis van de norm EN50518 met specifieke aanvullingen. Certificatie leidt tot een vergunning om de beveiligingswerkzaamheden uit te mogen voeren. Beide certificatiemogelijkheden moeten onder accreditatie worden uitgevoerd.

Kiezen voor het CCV Certificatieschema PAC

Het CCV Certificatieschema PAC is ingericht op de relevante eisen uit de Wpbr/Rpbr. Dit is aangevuld met eisen aan de alarmtransmissie, de informatiebeveiliging (ICT) en het kwaliteitsmanagementsysteem. Een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema PAC geeft efficiënt invulling aan het verkrijgen van de vergunning.

Nog gebruiksvriendelijker

Samen met alle belanghebbende partijen is het CCV Certificatieschema PAC recent nog gebruiksvriendelijker geworden. De belangrijkste aanpassing betreft de afschaffing van de termen AL1 en AL2. De twee lijnen T2 en T5 sluiten aan bij de Europese norm en zijn daarmee de te gebruiken termen in de praktijk. Momenteel ligt het aangepaste CCV Certificatieschema PAC ter beoordeling bij de Raad voor Accreditatie. Het CCV verwacht het gewijzigde schema eind dit jaar te publiceren.

Opdrachtgevers kunnen gecertificeerde bedrijven vinden op de website preventiecertificaat.nl