Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale

In het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) zijn criteria opgenomen voor particuliere alarmcentrales. Dit zijn bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen, en die ervoor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt ondernomen.

De criteria gaan over:

  • de bedrijfsvoering van de particuliere alarmcentrale
  • de huisvesting van de particuliere alarmcentrale
  • de technische uitrusting van de alarmcentrale
  • de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • de dienstverlening van de particuliere alarmcentrale

De kwaliteitscriteria, en daarmee het gecertificeerd moeten zijn als PAC, dienen als basis voor het verlenen van een vergunning door de minister van Veiligheid en Justitie aan een particuliere alarmcentrale op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) waarborgt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.

Kiezen voor het CCV Certificatieschema PAC

Het CCV Certificatieschema PAC is ingericht op de relevante eisen uit de Wpbr/Rpbr. Dit is aangevuld met eisen aan de alarmtransmissie, de informatiebeveiliging (ICT) en het kwaliteitsmanagementsysteem. Een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema PAC geeft efficiënt invulling aan het verkrijgen van de vergunning.

Elektronische signaleringssystemen

Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal naar een particuliere alarmcentrale.

Het is belangrijk dat op de alarmsignalen die binnenkomen bij de particuliere alarmcentrale een professionele beoordeling plaatsvindt van de te ondernemen actie. Tevens is het noodzakelijk om een minimum kwaliteitsniveau af te spreken waaraan de organisatie zelf, de huisvesting, de technische uitrusting en het meldkamerpersoneel moet voldoen. Dit waarborgt dat alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging. Veiligheid staat voorop!

Kwaliteit aantonen als particuliere alarmcentrale?

Voldoet jouw bedrijf aan de eisen van het certificatieschema en sta je in voor de kwaliteit van uw werk? Maak jouw vakmanschap dan direct zichtbaar voor je klanten. Meld je aan bij één van de certificatie-instellingen.