Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Schemabeheerders verenigen zich

Op 1 november 2018 hebben 18 onafhankelijke schemabeheerders, waaronder het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) opgericht. De vereniging heeft als doel: het behartigen van de belangen van haar leden. Denk hierbij aan het bevorderen van het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling.

Aantonen kwaliteit

Op de vraag wat de aanleiding was voor de oprichting van de VvS reageert Tanja Stoops, adviseur Keurmerken van het CCV: “Met ingang van 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders ingrijpend gewijzigd.” De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Ze evalueert uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor accreditatie is aangevraagd. “Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s in het gevaar komt,” vertelt Stoops. “Schemabeheerders en belanghebbenden hebben daarom een normenkader ontwikkelt. Een set van eisen die gesteld worden aan het beheer van schema’s, zodat onafhankelijkheid en kwaliteit geborgd blijft. Door krachten te bundelen, krijgen we veel meer voor elkaar en kunnen we onze kwaliteit en onafhankelijkheid als schemabeheerder aantonen.”

Formaliseren

Het CCV neemt deel als algemeen lid van de VvS. Tanja Stoops treedt op als vertegenwoordiger van het CCV. De komende maanden wordt de oprichting geformaliseerd door de statuten bij een notaris vast te leggen en de vereniging in te schrijven bij de KvK. Ook zal de website www.schemabeheerders.nl worden ingericht.

Contact

Mail CCV-adviseur Tanja Stoops: tanja.stoops@hetccv.nl.