Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Cameratoezicht

In november 2005 stelde het CCvD van het CCV het certificatieschema Cameratoezicht Openbare Plaatsen vast. Het certificatieschema bestaat uit een beoordelingsrichtlijn voor camerasystemen en een beoordelingsrichtlijn voor toezichtcentrales. Met het certificatieschema wordt invulling gegeven aan wettelijke bepalingen over cameratoezicht op openbare plaatsen.

Preventiecertificaat.nl

Op deze website vindt u gemakkelijk en snel een - volgens een CCV certificatieschema - gecertificeerde installateur of serviceverlener die producten of diensten levert op het gebied van brandveiligheid en/of criminaliteitspreventie. Bedrijven waarvan het certificaat is ingetrokken of opgezegd komen op deze website niet voor.

Certificatie-instellingen