Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Cameratoezicht

In november 2005 stelde het CCvD van het CCV het certificatieschema Cameratoezicht Openbare Plaatsen vast. Het certificatieschema bestaat uit een beoordelingsrichtlijn voor camerasystemen en een beoordelingsrichtlijn voor toezichtcentrales. Met het certificatieschema wordt invulling gegeven aan wettelijke bepalingen over cameratoezicht op openbare plaatsen.

Kies een gecertificeerd camerasysteem

Bedrijven die volgens de beoordelingsrichtlijn voor camerasystemen werken, hebben bewezen dat zij goede camerasystemen kunnen leveren. Zij kennen de wet- en regelgeving. Je krijgt maatwerkadvies zodat je camerasysteem past bij jouw situatie. Indien aan alle eisen is voldaan, wordt er bij oplevering van het camerasysteem een certificaat afgegeven. De praktijkvoorbeelden laten je zien hoe prettig certificatie werkt! 

Certificatie-instellingen