Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie

Documenten

Filter zoekresultaten

GIV BORG Beveiligingsbedrijf 2005-2

01 mei 2018

Voor een goede leesbaarheid en ten behoeve van een gemakkelijk gebruik zijn alle wijzigingen en correcties in het schema BORG 2005-2 gepubliceerd in deze 'geïntegreerde versie' (GIV).

lees meer

Naslagwerk nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005, versie 2

01 mei 2018

Dit document bevat het originele BORG schema, met los daarachter het correctieblad en alle originele wijzigingsbladen A1 tot en met A9. Het dient vooral als naslagwerk. Om een compleet beeld te krijgen van het vigerende BORG schema kunt u beter de geïntegreerde versie (GIV BORG beveiligingsbedrijf 2005-2) gebruiken.

lees meer

Harmonisatieafspraken BORG en VRKI

21 maart 2016

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).

lees meer

Tarievenblad licentievergoedingen 2016

01 januari 2016

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad.

lees meer

Installatie van alarmapparatuur én pinapparatuur

07 oktober 2015

Het CCV heeft samen met Betaalvereniging Nederland het afgelopen jaar gefaciliteerd bij het maken van afspraken tussen de belangrijkste partijen uit de alarmeringsbranche (Uneto-VNI, VEB en VEBON) en de pinbetalingsbranche (Betaalvereniging Nederland, De Nederlandsche Bank en Detailhandel Nederland).

lees meer