Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Borg Bouwkundige beveiliging

Veel ondernemers zijn onvoldoende beveiligd tegen inbraak, terwijl zij fors investeren in beveiligingsmaatregelen. Goede inbraakbeveiliging van een bouwwerk sluit aan op het risico op inbraak. Een beveiliging bestaat uit een combinatie van bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen.

BORG-B richt zich op bouwkundige beveiligingsmaatregelen. Het betreft hier maatregelen aan de buitenzijde van een gebouw. Denk daarbij aan beveiliging van ramen en deuren, complete inbraakwerende gevelelementen, inbraakwerend hang- en sluitwerk, rolluiken en rolhekken. Ook betreft het de compartimenteringsmaatregelen aan de binnenzijde van een gebouw. Hierbij zijn de muren, het dak en de vloeren/kruipruimte van een gebouw bepalend voor de presentatie van het niveau van bouwkundige weerstandsklasse.

De BORG-B regeling is op 3 januari 2018 ter inzage gepubliceerd. Beveiligingsbedrijven, opleidingsinstituten en andere partijen die werken met BORG-B certificatieschema’s konden tot 15 februari 2018 reageren op de inhoud van de regeling. Daarna is een test-periode gestart. De officiële ingebruikname van de vernieuwde BORG-B regeling zal in de loop van 2018 plaatsvinden.


Vakmanschap

Het ontwerp en de levering van bouwkundige inbraakbeveiliging is werk voor specialisten met de juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Het onderscheidt hen in een ondoorzichtige en concurrende markt. Zij zorgen ervoor dat het bedrijfspand kwalitatief goed beveiligd is in 3 stappen: 

  1. Correct inschatten van het risico- en beveiligingsniveau.
  2. Maken van een passend beveiligingsplan, voortvloeiend uit de risicoklasse-indeling met een combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.
  3. Professioneel installeren van de gekozen maatregelen. 

Het BORG-B certificaat toont aan dat het bouwkundige beveiligingsbedrijf betrouwbaar en vakkundig is. Zijn of haar klanten kennen de risico’s en mogen erop vertrouwen dat de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen daarbij aansluiten. 

Onafhankelijk

Het BORG-B certificatieschema is – onder begeleiding van het CCV - opgesteld door vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven, certificatie-instellingen en verzekeraars. Zodat het certificatieschema goed aansluit bij de praktijk en voor iedereen werkbaar is.