Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie


Vernieuwde BORG Regeling 2017

De komende maanden houden wij u graag op de hoogte van de voortgang via de zogenaamde BORG-nieuwsflitsen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar borg(at)hetccv.nl.

April 2017: Werkgroepen nemen eerste besluit

Het CCV gaat als onafhankelijke regisseur in werkgroepen aan de slag met een nieuwe BORG regeling. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven, certificatie-instellingen en verzekeraars. De werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag met het vereenvoudigen en updaten van de regeling. Het eerste besluit is het splitsen van de huidige regeling in elektronische en bouwkundige beveiliging. De deelnemers van de werkgroepen geloven dat dit beter aansluit op de wensen en behoefte van de markt. 

April 2017: Klanttevredenheidsonderzoek

In het kader van de vernieuwing van de BORG regeling is er een klanttevredenheidsonderzoek onder BORG installateurs gedaan om erachter te komen welke behoeften en verbeterpunten er zijn. Aan het onderzoek deden 31 respondenten mee. De beoordeling vond plaats op een schaal van 1–5. Uit de enquête blijkt dat BORG gemiddeld met een 3 wordt beoordeeld. Een neutrale uitkomst tussen zeer soepel/goed en zeer streng/slecht. Daaruit concluderen wij dat de doelgroep over het algemeen tevreden is over de BORG regeling en dat zij van mening zijn dat het certificaat een toegevoegde waarde heeft. 

Aanbevelingen

Alle respondenten is gevraagd om aanbevelingen te doen. Op basis hiervan is hiervan een selectie gemaakt.. Ten eerste is er behoefte aan meer ruimte voor maatwerk en om de audits meer te richten op de praktijk. Ten tweede willen de respondenten een vereenvoudiging van en duidelijkheid in de doormelding. Tot slot gaf een groep respondenten aan dat klanten op basis van het kostenplaatje een andere aanpak kiezen. Om dit te voorkomen adviseren zij het belang van BORG goed onder de aandacht te brengen en verzekeraars een belangrijke rol te geven. 

Uitkomst

De suggesties uit het onderzoek worden niet per definitie 1 op 1 overgenomen. Alle opmerkingen worden wél besproken in de werkgroepen. Het doel is dat het voor afnemers die zich willen beveiligen duidelijk moet zijn wat de meerwaarde van een BORG certificaat is. Bovendien moet het voor BORG bedrijven helder worden hoe zij zich kunnen laten beoordelen en onderscheiden op hun vakmanschap. 

Januari 2017: Vernieuwde BORG Regeling 2017

Het vereenvoudigen van het certificeringsproces en het nóg beter aantonen van kwaliteit, zijn belangrijke redenen om de huidige BORG regeling te vernieuwen. Onder leiding van de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie, zetten het CCV, UNETO-VNI en certificatie-instellingen zich in voor een vernieuwde BORG regeling. Het streven is om deze regeling in het najaar van 2017 te lanceren.