Product toegevoegd aan winkelmand

Criminaliteitspreventie

Documenten

Filter zoekresultaten

Harmonisatieafspraken BORG en VRKI

21 maart 2016

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).

lees meer

GIV BORG Beveiligingsbedrijf 2005-2

08 februari 2016

Voor een goede leesbaarheid en ten behoeve van een gemakkelijk gebruik zijn alle wijzigingen en correcties in het schema BORG 2005-2 gepubliceerd in deze 'geïntegreerde versie' (GIV).

lees meer

Tarievenblad licentievergoedingen 2016

01 januari 2016

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad.

lees meer

Installatie van alarmapparatuur én pinapparatuur

07 oktober 2015

Het CCV heeft samen met Betaalvereniging Nederland het afgelopen jaar gefaciliteerd bij het maken van afspraken tussen de belangrijkste partijen uit de alarmeringsbranche (Uneto-VNI, VEB en VEBON) en de pinbetalingsbranche (Betaalvereniging Nederland, De Nederlandsche Bank en Detailhandel Nederland).

lees meer

Inspectierapport 'Bouwkundige beveiliging'

30 maart 2011

Het Inspectierapport Bouwkundige beveiliging hoort bij de productcontrole volgens de Nationale beoordelingsrichtlijn voor BORG 2005-2. Het rapport heeft betrekking op de steekproefsgewijze productcontrole van bouwkundige beveiliging en bijbehorende maatregelen door certificatie-instellingen.

lees meer