Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Woningsprinklerinstallaties

82% minder dodelijke slachtoffers door automatisch blussen

Het grootste gevaar voor mensen bij brand zijn de rook en hitte. Hoe langer een brand de tijd krijgt zich te ontwikkelen, des te gevaarlijker de omstandigheden voor mensen worden. Een woningsprinklerinstallatie bestrijdt een brand geheel automatisch, snel en effectief. Het zorgt dat de brand tot een ruimte beperkt blijft. Mensen in de brandende woning hebben hierdoor een veel grotere overlevingskans. 

Publicatie Brandveiliger Wonen

VEBON-NOVB is van mening dat de woningsprinklerinstallatie hét middel is om de brandveiligheid significant te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal 82% kan worden teruggebracht en het aantal gewonden met minimaal 60%. Daarbij vermindert de materiële schade met minimaal 50%. Kortom, een effectief middel dat alleen bij een werkelijke brand automatisch start met blussen.

Hoe werkt een woningsprinklerinstallatie?

De woningsprinkler is ontwikkeld om woningbranden direct onder controle te houden. Een woningsprinklersysteem bestaat uit sprinklerkoppen die verbonden zijn met een watervoorziening zoals de waterleiding. In iedere afzonderlijke sprinklerkop bevindt zich een thermisch element dat bij een specifieke temperatuur bezwijkt en zorgt dat water de brand bestrijdt. 

Waaraan moet een goede woningsprinklerinstallatie voldoen?

De criteria zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2077 'Vaste blusinstallaties - Sprinklerinstallaties De criteria zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2077 'Vaste blusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud'. De norm kent drie categorieën, waarbij categorie 1 reguliere woningen en losse appartementen betreft. Voor deze categorie is een certificatieschema opgesteld.

Nieuw Certificatieschema

Zoals bij aanschaf van alle veiligheidsvoorzieningen, vergen ook het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie een gespecialiseerde vakbekwaamheid. Woningsprinklerinstallaties zijn brandbeveiligingssystemen die zijn ontworpen voor woonomgevingen (bijvoorbeeld zorginstellingen) of woningen.

Samen met stakeholders zoals brandweer en installateurs ontwikkelde het CCV het certificatieschema woningsprinklerinstallaties. Dit certificatieschema is positief getest op relevantie en toepasbaarheid. De Commissie van belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV stemde op 4 april 2017 in met het nieuwe certificatieschema.

De eerste licentieovereenkomst is in augustus 2017 gesloten met CIBV. Dit leidde tot het uitreiken van het eerste certificaat aan Huisman sprinklertechniek op 11 september 2017. Alle partijen die woningsprinklerinstallaties onder certificaat kunnen leveren zijn te vinden op de pagina Vakman.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van het certificatieschema? Lees dan het nieuws over dit onderwerp en meld je dan aan voor de CCV nieuwsbrief.