Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Het doel van het document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en kaderstellende partijen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar). 

Effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van gebouw, installatie en organisatie, dat past bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Daarom is het een belangrijk document in het vergunningtraject met het bevoegd gezag, en vaak ook voor het contract met de verzekeraar.

Animatie UPD Brandbeveiliging

Bekijk in 2 minuten wat het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) inhoudt.

Kwaliteit voorkomt kosten en oponthoud

Voor het opstellen van goede uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging zijn kennis en ervaring nodig. Maar waar moet een uitgangspuntendocument of een opsteller nu precies aan voldoen? En wie ziet daarop toe?

Lees meer

Wat staat erin?

In een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk staan een beschrijving van de situatie, het doel van de brandbeveiliging, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuzes. En de uitwerking van het brandbeveiligingsconcept in een of meer specificaties brandbeveiliging.

Lees meer

Vind een vakman

Brandbeveiligingsadviseurs die een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk kunnen opstellen zijn te vinden op hetccv.nl/vakman/

De naam

Voor uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging bestaan veel termen. Het CCV heeft samen met de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging bewust gekozen voor ‘uitgangspuntendocument’, maar waarom?

Lees meer

Tijd om ervaring op te doen

Het nieuwe uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk heeft de instemming van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV. Omdat het een nieuw keurmerk is, hebben zij ervoor gekozen om eerst ervaring op te doen voordat het schema onder accreditatie wordt uitgevoerd. Wat betekent dit?  

Lees meer

Model IBB

Het CCV-keurmerk uitgangspuntendocument brandbeveiliging past goed in het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken. Dat model biedt een samenhangend denkkader voor het nemen en in stand houden van brandbeveiligingsmaatregelen.