Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Technische Bulletins en VAS-memoranda

De normen voor blussystemen geven geen duidelijkheid over alle aspecten. Het is belangrijk voor certificatie en inspectie dat hier wel duidelijke afspraken over worden gemaakt. Simpele kwesties worden geregeld in interpretatiebesluiten, omvattender zaken staan in de technische bulletins. Vroeger werden deze afspraken opgenomen in een VAS-memorandum.

Technische bulletins worden opgesteld door het deskundigenpanel VBB-systemen, onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. Het deskundigenpanel VBB-systemen werkt samen met de normcommissie Blusinstallaties van NEN aan het overnemen van de afspraken bij herziening van de normen. De technisch bulletins worden doorgegeven aan de verantwoordelijke normcommissie van NEN die de inhoud kan overnemen in de norm of in een NTA, zodat de technisch bulletins kunnen worden ingetrokken.

Concept technische bulletins voor commentaar

Als het deskundigenpanel een technisch bulletin heeft opgesteld, wordt dit eerst voor commentaar gepubliceerd op deze pagina, zodat alle betrokkenen en belanghebbenden kunnen reageren. Nadat het ontvangen commentaar is verwerkt, wordt het technisch bulletin gepubliceerd.

VAS, memoranda en technische bulletins buiten toepassing voor nieuwe installaties

Het Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) werd gebruikt voor de aanleg van sprinklerinstallaties in Nederland. Het VAS en de VAS-memoranda zijn overbodig geworden met invoering van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010. Voor nieuwe installaties kunnen het VAS en de vervallen VAS-memoranda niet meer worden gebruikt.

Sprinklerinstallaties die voor de invoering van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 zijn aangelegd volgens het VAS, worden onderhouden onder de VAS-bepalingen. Dit blijft ook zo, en daarom moeten het VAS en de VAS-memoranda en technische bulletins die buiten toepassing zijn, beschikbaar blijven. Je vindt ze op deze pagina.