Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


VAS-memoranda die van kracht blijven

De volgende VAS-memoranda zijn niet opgenomen in de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 (nl), blijven van kracht, en zijn toepasbaar in het kader van certificatie van vaste brandblussystemen.

VAS-memoranda
60Voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerkbewaarplaatsen en verkoopruimten voor consumentenvuurwerk (14-4-2004, inclusief verduidelijking CvD Blus 26-9-2005)
61A61a: Hi-ex inside air systemen in CPR 15-2/PGS 15 objecten (vervangt memorandum 61) (2-12-2011)
62Collectieve bluswatervoorziening ten behoeve van bedrijventerreinen met meerdere gebruikers (14-10-2005)
64BSchuimbijmengsystemen (13-4-2012)
65Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering (24-4-2008)
70Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties (16-4-2010)
71AOnderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties (15 4-2011)