Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Technische Bulletins

In het onderstaande overzicht staan de technische bulletins (TB’s) die van kracht zijn voor certificering en inspectie van blussystemen in aanvulling op NEN-EN 12845 + NEN 1073.

48ABlusschuimsystemen - lichtschuim (13-6-2017)
60AVoorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerk(buffer-) bewaarplaatsen en verkoopruimten voor vuurwerk overeenkomstig adr klasse 1.4s en 1.4g (1-11-2012)
61Hi-ex inside air systemen in CPR 15-2 objecten (4-4-2004)
61AHi-ex inside air systemen in PGS 15 objecten (2-12-2011)
62Collectieve bluswatervoorziening t.b.v. bedrijventerreinen met meerdere gebruikers (14-10-2005)
64BSchuimbijmengsystemen (13-04-2012)
65Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering (23-4-2008)
67B

Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs (1-7-2016)

TB 67B/A1 Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs (19-02-2018)

Rapport inventarisatie onderhoud geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties (01-10-2018)

70Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties (16–4-2010)
71AOnderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties (15-4-2011)
72Zuurkasten (30-3-2011)
73Atria (1-1-2012)
74BToelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen (1 mei 2017)
75Sprinklerbeveiliging van toneeltorens (15-11-2016)
77A

Pompsets voor VBB-systemen (6-9-2016)

Deskundigenrapport bij Technisch bulletin 77A (1-6-2016)

78

Spuitbusopslag beveiligen met Hi-Ex Outside Air (12-11-2013)

Achtergrondinformatie bij Technisch Bulletin 78 (12-11-2013)

79Beugeling van sprinklerleidingen met grote diameter (10-11-2015)
80Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties (05-09-2017)