Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Rookbeheersingsinstallaties

Levens redden door verstikkingsgevaar te verlagen

Het grootste gevaar voor mensen bij brand is de opeenhoping van rook en warmte. Rook in vluchtwegen vermindert het zicht, belemmert de ademhaling en maakt brandbestrijding moeilijk. Bij branden vallen de meeste slachtoffers door verstikking. De oplopende hitte bevordert daarnaast de uitbreiding van vuur en vergroot de schade. Het belangrijkste bij brandbeheersing is naast een zo snel mogelijke signalering, het voorkomen van rookgasverspreiding. Rookbeheersingsinstallaties zijn hiervoor een efficiënt hulpmiddel.

Rookvrije ruimte creëren

Rookbeheersingsinstallaties voeren bij brand de rook en warmte naar buiten af. Dat gebeurt door de hete rook- en verbrandingsgassen via openingen onbelemmerd naar buiten te laten stromen. De ruimte waar de brand is vult zich niet met rook. Er ontstaat een rookvrije zone. Zo kunnen mensen veilig vluchten. De rookvrije zone helpt verder om veilig bluswerkzaamheden uit te voeren.

Toepassing Rookbeheersingsinstallaties

Rookbeheersingsinstallaties worden bijvoorbeeld toegepast in:

  • trappenhuizen: overdrukinstallaties;
  • grote brandcompartimenten zoals een stationshal of overdekte winkelstraat: natuurlijke ventilatie;
  • tunnels en parkeergarages: mechanische ventilatie of stuwdrukventilatie.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit schrijft in bepaalde gevallen voor dat rookbeheersingsinstallaties moeten zijn voorzien van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.