Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Opslag consumentenvuurwerk

Brandbeveiliging van de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit.

Toepassing

Het Vuurwerkbesluit spreekt van brandbeveiliging in de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de verkoopruimte. In deze 3 ruimtes moet er een automatische sprinklerinstallatie zijn. In de nabijheid van die 3 ruimten is een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie volgens de NEN 2575-reeks verplicht.

Belanghebbenden ontwikkelden CCV-Richtlijn

In overleg tussen vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag, leveranciers, onderhoudsbedrijven en inspectie- en certificatie-instellingen is een CCV-richtlijn ontwikkeld. Hierin staat aan welke eisen de brandbeveiligingsinstallatie moet voldoen om invulling te geven aan de voorwaarden van of volgend uit het Vuurwerkbesluit. De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV heeft de richtlijn goedgekeurd.

De brandbeveiligingsinstallatie kan onder certificaat geleverd worden, en onder certificaat onderhouden worden. Hiervoor zijn de certificatieschema’s Verkoop en Opslag consumentenvuurwerk van toepassing. De certificatie-instelling moet hiervoor zijn geaccrediteerd.

Nog niet voor gebruik!

De CCV-richtlijn wordt pas gebruikt zodra het Vuurwerkbesluit daarnaar verwijst. Om die reden draagt het hieronder beschikbare document het watermerk ‘Nog niet voor gebruik’.

Conceptrichtlijn voor commentaar

Er is aanleiding de goedgekeurde versie van 5 september 2017 van de Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk aan te passen. Tussen 1 december 2018 en 15 januari 2019 publiceert het CCV een conceptversie voor commentaar. Hierin zijn aanpassingen verwerkt in verband met de nieuwe versie van de norm voor sprinklerbeveiliging NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018. De nieuwe norm is dit jaar gepubliceerd, en het CCV stelt voor de Richtlijn op onderdelen aan te passen.

Verder is een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd. In de conceptversie van de Richtlijn van 20 november 2018 zijn de aanpassingsvoorstellen zichtbaar gemaakt. Commentaar is mogelijk tot en met 15 januari 2019, via het commentaarformulier.