Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Opslag consumentenvuurwerk

Brandbeveiliging van de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit.

Toepassing

Het Vuurwerkbesluit spreekt van brandbeveiliging in de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de verkoopruimte. In deze 3 ruimtes moet er een automatische sprinklerinstallatie zijn. In de nabijheid van die 3 ruimten is een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie volgens de NEN 2575-reeks verplicht.

Belanghebbenden ontwikkelden CCV-Richtlijn

In overleg tussen vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag, leveranciers, onderhoudsbedrijven en inspectie- en certificatie-instellingen is een CCV-richtlijn ontwikkeld. Hierin staat aan welke eisen de brandbeveiligingsinstallatie moet voldoen om invulling te geven aan de voorwaarden van of volgend uit het Vuurwerkbesluit. De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV heeft de richtlijn goedgekeurd.

De brandbeveiligingsinstallatie kan onder certificaat geleverd worden, en onder certificaat onderhouden worden. Hiervoor zijn de certificatieschema’s Verkoop en Opslag consumentenvuurwerk van toepassing. De certificatie-instelling moet hiervoor zijn geaccrediteerd.

Nog niet voor gebruik!

De CCV-richtlijn wordt pas gebruikt zodra het Vuurwerkbesluit daarnaar verwijst. Om die reden draagt het hieronder beschikbare document het watermerk ‘Nog niet voor gebruik’.

Meer weten?

Meer informatie over het Vuurwerkbesluit is beschikbaar op de website van Kenniscentrum InfoMil.