Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Certificatieafspraken

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema‚Äôs komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie. 

Hieronder vind je de certificatieafspraak voor het onderhouden van blusmiddelen (REOB).