Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Onderhoud blusmiddelen

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoop dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.

Welke blusmiddelen zijn er?

  • Draagbare blusmiddelen: verplaatsbare blustoestellen met een maximaal gewicht van 20 kilogram.
  • Verrijdbare blusmiddelen: verplaatsbare blustoestellen met een gewicht groter dan 20 kilogram die op een verrijdbare bluskar staan.
  • Brandslanghaspels: een 20 tot 30 meter lange brandslang op een haspel die is aangesloten op de waterleiding.
  • Droge blusleiding: een aansluiting die in het pand zitten en waar de brandweer de slang op aansluit en waar het water doorheen komt.

 

Onderhoud blusmiddelen volgens bouwbesluit

Het bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degene die het onderhoud mogen uitvoeren. Toch adviseert het CCV te kiezen voor vakbekwame bedrijven die werken met het CCV-certificatieschema onderhoud blusmiddelen (REOB).

Kies voor gecertificeerd onderhoud

Onderhoud van veiligheidsproducten is een vak apart. Onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-schema hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die zijn gespecialiseerd in onderhoud van blusmiddelen. Ze volgen hiertoe een speciale opleiding en moeten examen doen. Het onderhoudsbedrijf moet verder zorgen voor goede procedures, instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Bovendien worden de onderhoudsbedrijven jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen. Kortom, kiezen voor gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

Meer informatie over onderhoud van blusmiddelen? Lees de CCV-brochure Onderhoud van blusmiddelen of de veelgestelde vragen bij NEN.

Kwaliteit aantonen als onderhoudsbedrijf?

Voldoet uw branddetectiebedrijf aan de eisen van de certificatieschema’s en staat u in voor de kwaliteit van uw werk? Voert u onderhoud uit volgen NEN 2559, NEN 2659 en NEN 1594? Maak uw vakmanschap dan direct zichtbaar voor uw klanten. Meld u aan bij 1 van de certificatie-instellingen.

Om aan te tonen dat u voldoende vakmanschap heeft, kunt u een examen afleggen bij de volgende exameninstelling: CertoPlan.