Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

Documenten

Filter zoekresultaten

Model IBB: brandveiligheid integraal aanpakken

07 augustus 2014

De beleving van vroeger, dat de politie wel komt als het alarm afgaat, is niet meer van deze tijd. De ondernemer moet het echt ook zélf doen, zijn rol oppakken, en ontdekken wat hij níet weet; en vervolgens leren om een juist advies over brandbeveiliging te krijgen. Want als je ondernemer wordt, krijg je het veiligheidsrisico er automatisch bij, net als boekhoudplicht of de BTW-afdracht. Dat schrijft Willem van Oppen, van het CCV, in Stedebouw & Architectuur themanummer Brand/veiligheid.

lees meer

Verbeteren brandveiligheid - Proof of concept Cascademodel 2.0

20 maart 2012

Om brandveiligheid fundamenteel te verbeteren, is inzicht nodig in factoren die invloed hebben op die brandveiligheid. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) ontwikkelde hiervoor samen met de brandweer en bureau Save een model. Dit rapport beschrijft de werking van het model.

lees meer

Infosheet Brandveilige stallen

27 januari 2012

Het model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) borgt de integrale brandveiligheid van een bouwwerk, gedurende de gehele levenscyclus en afgestemd op de gebruiksfunctie van het bouwwerk. Het model is toepasbaar op nieuw- en bestaande bouw en dus ook bruikbaar voor veestallen.

lees meer

Integraal Plan Brandbeveiliging

07 september 2010

Dit document is een blauwdruk van een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) volgens het Model IBB. Gebruik van deze blauwdruk maakt het voor alle partijen gemakkelijker om efficiënt samen te werken aan borging van de brandveiligheid in het betreffende bouwwerk.

lees meer

Handboek Model IBB

07 september 2010

Betere brandveiligheid zonder extra kosten. Dat is in een notendop de opbrengst van het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB). 'Model IBB - Handboek voor toepassers' structureert het proces van samenwerking tussen de betrokken partijen.

lees meer