Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Inspectieschema's downloaden

In de inspectieschema's staat hoe een inspectie in z'n werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd. Het CCV is beheerder van 3 inspectieschema's voor brandbeveiliging.

  1. Het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging Basisontwerp is voor de inspectie van de uitgangspunten van de brandbeveiliging. In andere gevallen is inspectie vrijwillig zoals bij een onafhankelijke toetsing van de uitgangspunten ('second opinion'). Door het basisontwerp te inspecteren voorkom je ontwerpfouten in de brandbeveiliging en heb je zekerheid dat de gekozen brandbeveiliging klopt bij de situatie.
  2. Het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging Detailontwerp betreft inspectie van het ontwerp van een brandbeveiligingsinstallatie. Bij een complexe brandbeveiliging of bij meerdere installaties die samen moeten werken als er brand ontstaat, is het goed om het detailontwerp onafhankelijk te laten toetsen op de onderlinge samenhang.
  3. Het CCV-Inspectieschema Brandbeveiligingssysteem beschrijft op welke punten brandbeveiligingsinstallaties worden geïnspecteerd. Als een installatie voldoet aan de eisen leidt dit tot een inspectiecertificaat dat in sommige gevallen verplicht is volgens het Bouwbesluit 2012, zoals voor brandmeldinstallaties (art 6.20), ontruimingsalarminstallaties (art 6.23) en rookbeheersings- en automatische blusinstallaties (art 6.32).

Geldigheid inspectiecertificaat

In de Regeling Bouwbesluit is geregeld hoe lang een inspectiecertificaat geldig is.

Ondersteunende inspectiedocumenten

Uitvoering van inspecties:

Accreditatie van inspectie-instellingen

De Vereniging van Inspectie instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) werkt aan een beroepscompetentieprofiel voor inspecteurs. Dit beroepscompetentieprofiel komt in de plaats van het hulpdocument met opleidings- en ervaringseisen.

Model IBB

In het Model IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken) worden de stappen beschreven om een goede samenhang tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen te bereiken. Daarbij staan persoonlijke veiligheid, beperking van brandschade en de gevolgen van brand centraal.

Inspectie op deze doelen is een invulling van 'beoordelingsniveau 1' in stap 4 (voltooiing, oplevering, ingebruikname, eindbeoordeling) én is ook van toepassing in stap 5 (gebruik van het bouwwerk) bij de (jaarlijkse) beoordeling van het brandbeveiligingssysteem. Inspectie van het basisontwerp en van het detailontwerp behoren bij stap 2 (integraal plan brandbeveiliging).

Inspectiegrondslagen: harmonisatie en interpretatie

Stel er doet zich een beoordelingssituatie voor waarin de normen of voorschriften uit de ondersteunende documenten niet voorzien? Dan wordt er gebruik gemaakt een harmonisatie-afspraak (alle inspecteurs beoordelen het op dezelfde manier) of een interpretatie van de norm/het voorschrift. Deze afspraken of interpretaties staan onder harmonisatie en interpretatie.