Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Harmonisatie en interpretatie

In de praktijk komen inspecteurs situaties tegen waar de norm onduidelijk is. Dan gebruikt de inspecteur een harmonisatieafspraak of een interpretatie van de norm. De inspecteur vermeldt in zijn inspectierapport als harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten zijn gebruikt.

Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie als een normbepaling, voorschrift of regel niet duidelijk is. Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, kan het daarna vervallen.

Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Harmonisatieafspraken
2019-04 Onderhoudsnorm sprinklerinstallatie
2019-03 Wegen CO2 blusgascilinders
2019-02 Prestatie-eisen storingsdoormelding NEN-EN 54-21

2019-01 Bluscommandocentrale als onderdeel grotere BMI

2018-04 Beoordelen ingebouwde reserveversterker OAI
2018-03 Datering inspectiecertificaten (peildatum)
2018-02 Stilalarminstallatie zonder laadrek
2018-01 Noodstroomvoorziening besturingskast
2017-03 Omvang inspectie bij gedeeltelijke bewaking
2017-02 Inspectie ontoegankelijke ruimtes
2016-01 Bewakingsomvang bij wasdrogers en wasmachines
Besluitenlijst Deskundigenpanel VBB-systemen
Harmonisatieafspraken bekrachtigd door de CvB Brand


Interpretatiebesluiten, Technische bulletins en veelgestelde vragen
Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI
Interpretatiebesluiten deskundigenpanel brandblussystemen (VBB)
Interpretatiebesluiten deskundigenpanel rookbeheersingsinstallaties (RBI)
Technische bulletins voor blussystemen
Veelgestelde vragen brandblussystemen
Veelgestelde vragen toepassing NEN 2535


Externe bronnen
Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften