Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

Inspectie Brandbeveiliging - Specifieke normen en verwijzingen

01 juli 2018

Alle normen en verwijzingen die inspectie-instellingen gebruiken bij de beoordeling van brandbeveiligingssystemen zijn hier te vinden. Dit document is van toepassing voor alle CCV-inspectieschema’s Brandbeveiliging (basisontwerp, detailontwerp, brandbeveiligingssysteem). In de inspectieschema’s wordt naar hiernaar verwezen.

Beschrijving

Brandbeveiliging wordt aangelegd volgens normen, voorschriften en andere eisenstellende documenten. Bij de inspectie van de brandbeveiliging moet duidelijk zijn op welke de beoordeling moet worden gebaseerd, en van welke versie gebruik moet worden gemaakt. Het kan namelijk voorkomen dat een functionerende installatie is ontworpen en aangelegd volgens een, inmiddels ingetrokken, norm. Inspectie moet plaatsvinden in het licht van de oude norm, ervan uitgaand dat in de uitgangspunten naar de oude norm is verwezen.

Daarnaast is het van belang om na te gaan of gebruikte norm of voorschrift geschikt is voor goede brandbeveiliging. Niet alle normen en voorschriften zijn immers geschikt, bijvoorbeeld wanneer ze niet in een Europese voertaal zijn gesteld. Gebruik van een norm die niet in dit document staat, kan niet leiden tot een inspectierapport of inspectiecertificaat volgens een CCV-inspectieschema.

Organisatie 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden

Specifieke normen en verwijzingen (versie 7.0)