Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het bouwbesluit

31 juli 2015

Deze kennispublicatie gaat alleen in op het certificeren zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Certificering van installaties op grond van bijvoorbeeld milieuvoorschriften, zoals bij PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit, kent een grote gelijkenis met het Bouwbesluit maar kan op onderdelen verschillen. Hierop wordt niet nader ingegaan in deze kennispublicatie. 

Organisatie

Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid

Bestand