Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

08 februari 2017

Er is voor de brandmeldinstallatie van een kinderdagverblijf een inspectiecertificaat, conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, noodzakelijk.

Beschrijving

Een kinderdagverblijf voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar heeft een totale gebruiksoppervlakte van minder dan 400 m2. Onlangs is een nieuwe brandmeldinstallatie (BMI) geïnstalleerd door een gecertificeerd installatiebedrijf. Met hetzelfde bedrijf is ook een onderhoudscontract afgesloten. Er is daarom geen inspectiecertificaat conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties aanwezig.

De brandweer eist nu dat een geldig inspectiecertificaat wordt afgegeven conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. Het kinderdagverblijf is van mening dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen en is het er niet mee eens dat de installatie alsnog door een externe certificeringsinstantie gekeurd moet worden.

Advies

De Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften geeft in advies 1701 antwoord op de vraag: "Is er, met inachtneming dat er op basis van gelijkwaardigheid geen doormelding vereist is, voor de BMI van dit kinderdagverblijf een inspectiecertificaat conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties noodzakelijk?".

De commissie is van mening dat dit noodzakelijk is. Door de aanvrager is niet afdoende onderbouwd dat het voorgestelde alternatief leidt tot een gelijkwaardig veiligheidsniveau. De aard en omvang van het kinderdagverblijf geven ook geen aanleiding om van de vereiste certificering af te wijken.

Organisatie

Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften