Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

CCV-Inspectieschema Brandbeveiligingssystemen

14 december 2018

Dit inspectieschema beschrijft de inspectie van de brandbeveiliging in een bouwwerk. De beoordeling kan plaatsvinden na oplevering (eerste inspectie) of in de gebruiksfase (vervolginspectie).

Beschrijving

Beoordeeld wordt of met het brandbeveiligingssysteem het doel of de doelen zoals vastgelegd in de uitgangspunten kan of kunnen worden gehaald.

De inspectieverklaring bestaat uit een rapport met een positieve of negatieve conclusie over het brandbeveiligingssysteem. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat verstrekt.

In het Bouwbesluit 2012 is deze inspectie verplicht voor bepaalde brandmeldinstallaties (art 6.20 Bouwbesluit), ontruimingsalarminstallaties (art 6.23 Bouwbesluit) en automatische blus- en rookbeheersingsinstallaties (art 6.32 Bouwbesluit).

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Links

Bestanden