Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging Basisontwerp

01 februari 2019

Dit inspectieschema beschrijft inspectie van de uitgangspunten voor brandbeveiliging van een bouwwerk. De inspectie kan plaatsvinden voordat de brandbeveiliging wordt aangelegd, bij de oplevering of in de gebruiksfase.

Beschrijving

Geïnspecteerd wordt of met de beschreven uitgangspunten de beoogde doelen worden bereikt en of het daarmee voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In de uitgangspunten zijn opgenomen: de brandbeveiligingsinstallatie of -installaties en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

De inspectieverklaring bestaat uit een rapport met een positieve of negatieve conclusie over de relatie tussen het doel van de brandbeveiliging en de beschreven uitgangspunten.

Tijdige beoordeling en eventuele aanpassing van het basisontwerp voorkomt dat in een latere fase blijkt dat de uitgangspunten en de geformuleerde doelen niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Inspectie van de uitgangspunten is verplicht voor PGS 15-objecten (opslag gevaarlijke stoffen) en voor objecten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is. Beoordeling van het basisontwerp kan verder vereist zijn vanuit een contractuele verplichting met bijvoorbeeld de verzekeraar. De beoordeling kan ook op vrijwillige basis plaatsvinden. Het onafhankelijke oordeel over de uitgangspunten doet dan dienst als 'second opinion’'

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden